Opticare 4

De Opticare 4 is een volledig vervangend dynamisch anti-decubitus druk systeem. Cel in cel functie voor extra ondersteuning, LAS en een multi-functionele 6-weg digitale pomp. Alterenerend en curatief. Geschikt voor patienten met een gemiddeld tot hoog risico op het ontwikkelen van decubitus.